AM kategória

Részletesebben az írásos tájékoztatóban

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

a) kétkerekű típusnál a motor:

hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében

b) háromkerekű típusnál a motor:hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

c) Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyekhengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3?-nél a külső gyújtású motorok esetébenlegnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagyfolyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

Tanfolyamra történő felvétel módja és feltételei:

 • A tanuló személyesen, online vagy e-mailben jelentkezik
 • Betöltött 13,5 éves életkor
 • Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya/külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási engedély, meglévő vezetői engedély
 • Telefonszám, g-mail.com-os e-mail cím
 • Írni, olvasni tudás
 • A tanuló nem állhat járművezetés eltiltás hatálya alatt
 • Tájékoztató elolvasása és elfogadása, aláírása
 • Felnőttképzési szerződés, jelentkezési lap aláírása
 • Első részlet befizetése (elméleti tan- és vizsgadíj)
 • 18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén szülői/törvényes képviselői beleegyezés és aláírás is szükséges

Az elméleti tantermi tanfolyam kötelező óraszáma: 16 óra

 • Közlekedési alapismertek (Kö): 12 óra
 • Járművezetés elmélet (Ve): 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • Az előírt életkornál (14 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • Az első vizsgaeseményig a tanfolyam kezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

Az első elméleti vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.

A gyakorlati járművezetési oktatás minimális óraszáma: 10 óra (50 perc/óra)

 • Alapoktatás: 4 óra
 • Fő oktatás: 6 óra 
 • Városi vezetés: 6 óra
 • Forgalmi vizsga: 20 perc

Gyakorlati vizsgára bocsájtható, aki:

 • Az elméleti vizsgát sikeresen teljesítette
 • Járműkezelési vizsgát sikeresen teljesítette (forgalmi vizsga feltétele)
 • A 14. életévét betöltötte
 • A kötelező óraszámokat (10 óra) teljesítette

Gyakorlati vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.

Elméleti tandíj tantermi és e-learning is: 35.000 Ft

A járművezetés gyakorlata:                                                                 járműkezelési vizsga:

Alapoktatás (rutin) : 4 óra                                                                                            3.600,- Ft
Főoktatás (forgalmi)
Városi vezetés :  6 óra
Forg.Vizsga :  1 óra                                                                                 forgalmi vizsga:

Óradíj: 7.000 Ft/óra ( 50 perc)                                                                                   3.600,- Ft
Összes gyakorlati tandíj: 70.000 Ft
Pótóra díja szintén 7.000 Ft

                                                 Összesen: 105.000 Ft                 Összes vizsgadíj: 11.800Ft 

Autósiskolánk nevében a képzés elvégzéséhez, a vizsgákhoz sok sikert és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!