B Kategória

Vezethető jármű személygépkocsi és kis tehergépkocsi:

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

“B” kategóriával még vezethető:

-mg-i vontató könnyűpótkocsival

-segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

-kerti traktor

-állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

-a 17. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

-1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

-jelentkezési lap kitöltése

-alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:

  • Alapismeretek: 28 óra
  • Közlekedési ismeretek
  • A járműkezelés elmélete
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Gyakorlati képzés:

  • alapoktatás: 9
  • főoktatás: 20, ebből városi vezetés: 14
  • országúti vezetés: 4 (tanóránként min. 40 km.)
  • éjszakai vezetés: 2