AM kategória

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

a) kétkerekű típusnál a motor:

hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében

b) háromkerekű típusnál a motor:hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

c) Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyekhengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3?-nél a külső gyújtású motorok esetébenlegnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagyfolyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

a 14. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

jelentkezési lap kitöltése

Elméleti képzés tantárgyai:

Alapismeretek:  16 óra:

-Közlekedési ismeretek

-A járművezetés elmélete

Gyakorlati képzés

– A járművezetés gyakorlata: 10 óra:

– Alapoktatás: 4 óra

– Főoktatás: 6 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga

25 kérdés, melyet 25 perc alatt lehet megoldani

Maximum elérhető pontszám: 35 pont

Minimum elérhető pontszám: 30 pont

Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

-14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

-14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

-sikeres járműkezelési vizsgát tett

-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

-14 éves, és

-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek